2
Phẫu thuật hàm hô có nguy hiểm không ? Răng của tôi bị hô do hàm, phải phẫu thuật mới có thể khắc phục được nhưng tôi lại lo sợ có nguy hiểm.